NEWSR Documentation

News for Package 'Morpho'

Changes in Morpho version 2.12 (2023-12-06)

Changes in Morpho version 2.11 (2023-01-26)

Changes in Morpho version 2.10 (2022-09-09)

Changes in Morpho version 2.9 (2021-09-01)

Changes in Morpho version 2.8 (2020-03-04)

Changes in Morpho version 2.7 (2019-05-16)

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.6 (2018-04-19)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.5.1 (2017-04-19)

minor changes

Changes in Morpho version 2.5 (2017-03-24)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.4.1 (2016-09-12)

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.4 (2016-07-29)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.3.1.1 (2016-01-22)

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.3.1 (2015-12-15)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.3.0 (2015-06-18)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.2 (2014-12-16)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.1 (2014-09-25)

New features

bugfixes and minor changes

Changes in Morpho version 2.0.3 (2014-05-13)

Changes in Morpho version 2.0.2 (2014-02-24)

Changes in Morpho version 2.0.1 (2014-02-07)

Changes in Morpho version 2.0 (2014-02-06)

Changes in Morpho version 1.99 (2013-12-18)

R-code

Package documentation

Misc

Changes in Morpho version 1.0 (2013-11-04)

R-code

Package documentation

Misc

Changes in Morpho version 0.25-1 (2013-08-02)

R-code

Package documentation

Misc

Changes in Morpho version 0.25 (2013-07-24)

R-code

Package documentation

Misc